Selecteer een pagina

Tips van auditoren

Ik zou de teams graag willen aanbevelen om het proces van verandering en implementatie gezamenlijk met elkaar te doen (met alle teamleden). Een gezamenlijk doel hebben en hier ook met zijn allen aan werken verhoogd de onderlinge betrokkenheid, werkt enthousiasmerend en verhoogd de doelgerichtheid. Een manier om dit voor elkaar te krijgen is om aan de hand van de Flexible ACT schaal een rol en taakverdeling te maken. Welke teamleden nemen welke aandachtspunten en taken voor hun rekening? In de afgelopen jaren heb ik heel wat audits gedaan. Mijn ervaring is dat de teams die dit op deze manier hadden georganiseerd met minder inspanning meer leken te bereiken dan de teams die het moesten doen met één of twee kartrekkers. Ook heb ik gemerkt dat de sfeer en cohesie vaak beter is binnen deze teams. Met elkaar kun je dingen voor elkaar krijgen die je alleen nooit voor elkaar had kunnen krijgen. Het geheel is meer dan de som van de delen is een uitspraak die hier dan ook prima op zijn plaats is.

Digna van der Kellen

senior auditor

Mijn tip is om vooral ook te focussen op herstelondersteunende elementen in de praktijk van het team. Zoals:

  • de inhoud van behandelplannen;
  • de positie van ervaringsdeskundige in het team;
  • de rol van cliënten in de behandelplan-cyclus;
  • de WRAP training voor/door cliënten.

Crisisinterventie en behandelen kunnen we wel, herstel ondersteunen wordt nu echt noodzaak.

Menno Moraal

senior auditor

  • Het zelf doen van interne audits is een goede voorbereiding. Als er meerdere teams zijn, kan men bij elkaar audits afnemen, zeer leerzaam.
  • Gebruik de uitkomsten van de interne audit om een plan voor verbetering te maken. Maak daarbij onderscheid tussen de haalbaarheid van de verschillende Flexible ACT-onderdelen. Sommige items zijn gemakkelijk te implementeren en kosten weinig of geen geld (bv goede indicatiestelling, gebruik spelregels voor bord, intervisie, scholing, behandelplancyclus, BOR, enzv). Voor onderdelen die meer geld kosten (caseload, verschillende disciplines) is meer tijd nodig en is steun van de organisatie belangrijk.
  • Zorg er in ieder geval voor dat je alle gemakkelijk haalbare onderdelen goed op orde hebt.
  • Maak een soort Flexible ACT- handboek waarin je alle processen vastlegt, dit is handig voor nieuwe medewerkers maar ook voor de auditoren.
  • Geen enkel team heeft alles perfect voor elkaar, wees in de audit duidelijk wat wel goed in elkaar zit, maar geef ook aan wat nog niet optimaal is.
John Lardiniois

voormalig senior auditor

Een audit van het CCAF is vooral een middel en geen doel.

Een middel om als team te laten zien waar je goed in bent, wat je belangrijk vindt en op welke manier je continu bezig bent om de zorg te verbeteren.

Doordat er ook veel feiten verzameld worden voorafgaand en tijdens de auditdag dreigt dit aspect wel eens wat onder te sneeuwen.

Het is als auditor altijd fijn om tijdens een auditdag te merken dat een team zich bewust is van gemaakte keuzes en hoe dit in processen wordt onderstreept.

Wellicht rolt er dan niet het hoogste cijfer uit de bus, maar wordt er wel onderbouwd goede zorg geleverd aan de EPA-doelgroep: daar draait het om!

Margreet Nijburg

senior auditor