Margret Overdijk zal na jaren zich enthousiast te hebben ingezet voor CCAF vertrekken als Directeur Certificeringen. Zij wordt per 1 september directeur van het cluster FACT bij GGZ inGeest. Wij wensen haar heel veel succes en plezier in deze nieuwe baan. Waar ze zich helemaal kan gaan inzetten voor de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen en FACT binnen GGZ inGeest maar ook in binnen en buitenland (onder andere met het EAOF).

Margreet Groen zal als waarnemend Directeur Certificeringen per 1 september aantreden. Dit doet ze in een periode dat CCAF zich naast de focus op ACT en FACT ook steeds meer richt op andere teams die modelgetrouwe zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zij krijgt de opdracht om het CCAF en het bureau te begeleiden in de transitiefase en helder te krijgen hoe het CCAF verder gaat. In een afzienbare periode zal in het bestuur besloten worden om een vacature te plaatsen zodat anderen ook de gelegenheid krijgen om te reageren.

Margreet is partner bij RONT Management Consultants. (voorheen onderdeel van TNO). Ze werkt  als projectleider en consultant bij non-profitorganisaties, veelal in zorg en overheid. Haar aandachtsgebieden zijn divers, projecten hebben vaak te maken met het invoeren van kwaliteitsverbetering en auditing, beleidswijzigingen en het aanbrengen van focus in (jaar)planning en control. Bij het CCAF is Margreet onder andere betrokken geweest bij het opzetten van de FACTs 2017 en het implementeren van waarderend auditteren.

Wij wensen Margreet veel succes en plezier de komende tijd als waarnemend Directeur Certificeringen.