Masterclass CCAF

Masterclass teams december 2018
Op 21 december 2018 hebben we een goed bezochte een masterclass voor teams georganiseerd. De deelnemers kregen informatie en tips voor het implementeren van de F-ACT methodiek en het voorbereiden op een audit. Koen Westen nam de groep mee in de aanleiding voor de ontwikkeling van de FACTs 2017: hoe beweegt de schaal mee met de trends in goede zorg voor EPA.

Veel aandacht besteedden we aan de vraag: Hoe waarborg je als team modelgetrouwe F-ACT zorg in een veranderend veld en in een bewegende organisatie? Hans-Jan Bonsma vertelde hoe zijn teams zich hebben voorbereid op de audit; een traject dat het team gezamenlijk heeft opgepakt, met betrokkenheid van cliënten en samenwerkingspartners. Het teamdocument was een goed vehikel in de voorbereiding en had een positief effect op de samenwerking in het team. Menno Moraal vertelde hoe een auditor kijkt tijdens de audit: zijn de sterke punten van een team goed zichtbaar en waar kan het beter? Scores op zich zijn minder interessant en nauwelijks onderling vergelijkbaar. Het idee van de nieuwe schaal is dat er nu integraal gekeken wordt; hoe bewust is het team met kwaliteit bezig; wat doe je voor wie en met welk resultaat? Hans Kroon tot slot (die onlangs zijn oratie hield bij de aanvaarding van de leerstoel Ambulantisering en Deïnstitutionalisering) vertelde over de ontwikkelingen in ambulantisering en de positie van FACT hierin.

Ook dit jaar organiseren we een Masterclass voor teams op vrijdag 6 december 2019 in Utrecht. Schrijf je nu alvast in via deze link of stuur een mail naar c.bal@ccaf.nl en mocht je een voorkeur voor een onderwerp hebben; meld het ons!