Het tijdschrift voor Psychiatrie zal het artikel betreffende Modelgetrouwheid van Flexible Assertive Community Treatment (FACT) teams: resultaten van vijf jaar auditeren.Zie bijgevoegde brief.