Selecteer een pagina

Jullie F-ACT team is voortdurend in ontwikkeling om goede op herstelgerichte zorg voor mensen met EPA te bieden en wil dat laten zien door het team te laten certificeren aan de hand van de FACT schaal 2017. Wat vraagt dit van jullie team en hoe kan je je daar het best op voorbereiden?

De nieuwe FACT-schaal geeft een F-ACT team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het F-ACT team voor staat en voor gaat. Maar hoe bereid je je als team goed voor op een audit? Waar moet je bijvoorbeeld aan voldoen voor je een audit aanvraagt?  Hoe bouw je een zinvol teamdocument en hoe ziet dat eruit?  Hoe betrek je cliënten, naasten en ketenpartners? een cliëntenpanel?  Hoe borg je F-ACT zorg in veranderende organisatievormen?

In de masterclass “Goed voorbereid een audit met de FACTs 2017 in” geven we bruikbare tips en beantwoorden we jullie vragen.

Datum:               Vrijdag 21 december 2018

Tijden:                10.00 – 14.00 uur

Aantal plaatsen: 30

Locatie:              Trimbos, Da Costakade 45 – 3521 VS Utrecht

Tarief:                € 85,- per deelnemer (vooraf te betalen)

 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Charlotte Bal via c.bal@ccaf.nl