Selecteer een pagina

F-ACT Nederland beveelt aan om:

  • Binnen het team heldere afspraken te maken over het ftf-beleid conform de Akwa-richtijn(zie hieronder)
  • In overeenstemming met de richtlijn het ftf contact in overleg met de cliënt weer op te pakken
  • Daarbij nadrukkelijk mengvormen van contact (ftf aangevuld met ander contact) in overweging te nemen.

Er wordt zich gerealiseerd dat de huidige tijd veel creativiteit en improvisatietalent vraagt van de fact-teams. Het is belangrijk dat er steun wordt gevraagd en gekregen van het management van de organisaties.

Meer informatie: zie de website.