Selecteer een pagina

DONDERDAG 24 MAART 2022 VANUIT DE POP-UP STUDIO MAASSILO, ROTTERDAM

Jongeren en jongvolwassen met complexe hulpvragen komen steeds meer in de knel. De Corona-Pandemie is voorlopig nog niet opgelost. Lockdowns blijven elkaar opvolgen. Er dreigt een generatie te ontstaan met multipele en complexe vraagstukken. Zoals achterstanden op school, eenzaamheid, huiselijk geweld, toename van online pesten, meer residentiële opnames en gebrek aan perspectief of zicht op een vaste baan. Kortom er is urgentie om extra aandacht te besteden aan deze jonge generatie.

Met dit landelijke congres willen we aandacht vragen voor deze specifieke doelgroep en veelbelovende wetenschappelijk bewezen methodieken en best-practices demonstreren, zoals FACT- Jeugd in combinatie met Resourcegroepen (FACT-JR). Maar denk ook aan Eigen Kracht-conferenties, jouw ingebrachte mentor (JIM) en andere veelbelovende zorgvormen, methodieken en projecten.

We willen eigen regie van jongeren stimuleren. Familieleden, vrienden en naastbetrokken actief betrekken. Meer aandacht geven aan vroeg-detectie en preventie bij jongeren. Transities naar het volwassenencircuit voorkomen, en als ze onvermijdelijk zijn, deze goed begeleiden door middel van een warme overdracht, met een resourcegroep.

Het congres is interessant voor hulpverleners van jongeren van 12-23 jaar met multipele en complexe vraagstukken op meerdere levensgebieden, zoals scholing, huisvesting en financiële-, verslavings- en psychiatrische problemen. Maar het is ook interessant voor de jongeren zelf, hun ouders, gezins- en familieleden, vrienden en anderen naastbetrokkenen.

Het bestuur van Vereniging F-ACT Nederland is de initiatiefnemer van dit congres. Dit jaar zijn we te gast bij YOUZ, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Rotterdam. Het congres wordt uitgevoerd en georganiseerd door Frits & Gijs. Daarnaast werken we nauw samen met o.a. Stichting RACT Nederland, het Trimbos-instituut (landelijk onderzoek), Branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ), De Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en diverse vooruitstrevende GGZ-Jeugd-instellingen, etc. Voor meer informatie over de partners zie de website: fritsengijs.nl

Waar kun je het beste een breed en sterk inhoudelijk congres organiseren? On the spot, in de wijk. En nog beter: in de Maassilo in Rotterdam. De Maassilo is een beeldbepalend industrieel pand aan de rand van de multiculturele wijken van Rotterdam-Zuid.

Gezien de aanhoudende Corona-pandemie hebben we besloten om op ‘safe’ te gaan en het hele congres te live-streamen. Op die manier weten we zeker dat het congres kan doorgaan. Het programma bestaat uit een mix van: presentaties, TED-X-talks, een talkshow afgewisseld met muziekoptredens.

Kom je ook meekijken, luisteren en/of debatteren?

Meld je hier aan en laat weten dat je komt. Wij dragen zorg voor een mooi programma en gaan alles uit de kast halen om van het eerste congres 2022 een succes te maken.
Accreditatie is in aanvraag voor NVvP, VVGN, FGzPt, VSR, VV&VN, Registerplein en SKJ.