Audits door CCAF

Lees op deze pagina meer over:

Hoe vraag je een audit aan?

Je team kan je aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Na deze aanmelding nemen we contact met je op voor de planning van de audit. Zes tot acht weken voor de audit krijg je de achtergrondinformatielijst behorende bij team toegestuurd die het team ter voorbereiding op de audit moet invullen. De digitale versie van de achtergrondinformatielijst die tevens dient te worden ingevuld ter voorbereiding op een audit van het CCAF kun je opvragen door een mail te sturen naar bureau@ccaf.nl.

Instapcriteria

Alvorens te kunnen starten met de (door)ontwikkeling van uw FACT-team of de voorbereiding op een audit, is het van belang te weten of u voldoet aan de minimale eisen voor modelgetrouw werken. Hiervoor zijn de onderstaande instapcriteria opgesteld. Om een audit te kunnen doen is het van belang dat op minimaal acht van de negen vragen een ja geantwoord kan worden. Als u twijfelt of uw team voldoet aan de criteria dan kunt u contact opnemen met het CCAF, info@ccaf.nl Wij kunnen dan in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie.

Deze instapcriteria gelden alleen voor reguliere (Flexible)-ACT teams (niet voor Jeugd (Flexible)-ACT, Forensisch (Flexible)-ACT of Flexible-ACT LVB). Voor Forensisch (Flexible)-ACT teams geldt een entreetoets.

  1. Het team draagt zorg voor mensen met EPA en/of met een eerste psychose.
  2. De caseload mag niet hoger zijn dan 34 cliënten per 1 FTE voor een Flexible ACT team en niet hoger dan 20 per 1 FTE voor een ACT team.
  3. Het team mag niet groter zijn dan 20 personen en kent een caseload van maximaal 300 cliënten (Flexible ACT) en 150 cliënten (ACT).
  4. Er is minimaal 0,40 fte psychiater op 200 cliënten voor Flexible ACT of minimaal 0,40 fte op 100 cliënten voor ACT.
  5. Het team biedt mogelijkheden tot intensieve zorg en mogelijkheden om cliënten door meerdere teamleden meerdere malen per week te zien.
  6. De bordbespreking of het ochtendoverleg vindt plaats binnen het eigen team en minimaal 3 x per week in aanwezigheid van ten minste 4 disciplines.
  7. Het team werkt outreachend: minimaal 40% van de contacten vindt buiten het kantoor plaats.
  8. 60 % van de cliënten uit de caseload wordt gekend door minimaal 4 teamleden. (Met kennen wordt bedoeld dat men een face-to face contact heeft gehad).
  9. Cliënten kunnen alleen in goed overleg en na goede overdracht worden uitgeschreven.
  10. Het team dient minimaal 1 jaar te bestaan en dient minimaal 1 jaar hebben gewerkt met de methodiek.

Extra aanbeveling: Het team heeft maximaal een half jaar geleden een (interne) proefaudit afgenomen. Het CCAF verzorgt deze proefaudits niet. Auditoren van de eigen instelling of auditoren van een andere instelling kunnen dit verzorgen.

Voldoet een team niet aan deze instapcriteria dan is het indienen van een aanvraag niet zinvol.

 

Wat kost een audit?

Een audit door twee auditoren van het CCAF kost momenteel € 3995,- (prijspeil 2015). Voor dit bedrag krijg je naast de audit een auditverslag, een advies en, bij goed resultaat, uiteraard ook een certificaat met het keurmerk. Dit keurmerk is drie jaar geldig. Onze adviezen kan je gebruiken om je team verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Over de kosten kan het management van je organisatie in gesprek gaan met de zorgverzekeraar. Diverse zorgverzekeraars hebben certificering opgenomen in hun inkoopvoorwaarden of zijn bereid om de kosten van het certificeringstraject op zich te nemen. Krijgt je team een voorlopig keurmerk, dan is dit een jaar geldig. Als het team binnen dit jaar voldoende verbeterd is op de door het CCAF aangemerkte verbeterpunten, dan kan je een hertoets aanvragen. In één dagdeel kijken twee auditoren dan naar de verbeterpunten. Deze hertoets kost momenteel € 1997,50 (prijspeil 2015).

Hoe verloopt een audit?

Een audit door het CCAF duurt één dag en vindt plaats op de locatie van je team en ter plaatse bij enkele cliënten. De audit wordt gedaan door twee auditoren. Ze wonen eerst een teambijeenkomst/bordbespreking bij. Daarna hebben ze een gesprek met de teamleider en met minstens drie andere teamleden. Vervolgens onderzoeken ze enkele hulpverleningscontacten en brengen ze een huisbezoek aan één of enkele cliënten. De afsluiting vindt plaats op kantoor in een afrondend gesprek voor laatste vragen en opmerkingen. Voor verdere toelichting bij de nieuwe procedure klik hier. De doorlooptijd van een audit is maximaal tien weken. Het concept verslag krijgt een team al na drie weken. Voor meer informatie betreffende onze auditoren zie de pagina: Over onze auditoren.

Wat is een hertoets en hoe verloopt deze?

Teams die na een audit een voorlopig keurmerk hebben gekregen, kunnen een hertoets aanvragen bij het CCAF. In een hertoets scoren auditoren alle items opnieuw die bij de eerste audit onvoldoende waren (score 1 of 2). We werken bij een hertoets volgens de standaardprocedures van het CCAF. Bij voldoende verbetering krijgt het team een keurmerk van het CCAF. Meer informatie over de hertoets, de procedure, doorlooptijden en aanmelding kan je hier downloaden. Een hertoets duurt één dagdeel en kost momenteel €1997,50. Wil je je team aanmelden voor een hertoets? Dan kan via het digitale aanmeldformulier.