Selecteer een pagina

Het keurmerk voor ACT- en Flexible ACT-teams

 

Lees op deze pagina meer over:

 

 

Het keurmerk voor ACT- en Flexible ACT teams

Het  CCAF kent keurmerken toe aan ACT- en Flexible ACT-teams en aan forensische Flexible ACT-teams en jeugd Flexible ACT-teams en aan Flexible ACT LVB en ACT LVB teams. Een ACT-team met een keurmerk voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen). Bij Flexible ACT-teams wordt aanvullend ook gekeken naar diagnostiek, behandeling, herstel ondersteunende zorg en interventies, maatschappelijke zorg (o.a. samenwerking met andere organisaties en steunsystemen), monitoring (o.a. routine outcome monitoring) en professionalisering. De schalen voor forensische, LVB en jeugdteams bevatten aanpassingen aan de schalen voor ‘reguliere’  volwassenenteams.

 

Waarom een keurmerk?

Onderzoek wijst keer op keer uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van ACT of Flexible ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij patiënten boeken. Daarom toetst het CCAF in hoeverre een team werkt volgens het model. Zo ontstaat van ACT en Flexible ACT een effectieve, betrouwbare en transparante uitvoering. Voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd.

 

De vier mogelijke uitkomsten van een audit

Een audit van het CCAF heeft vier mogelijke uitkomsten:

  1. Keurmerk met predicaat ‘optimale implementatie’. Dit is drie jaar geldig.
  2. Keurmerk. Dit is drie jaar geldig.
  3. Voorlopig keurmerk. Dit is een jaar geldig. Tijdens de audit hebben auditoren een aantal verbeterpunten gesignaleerd die een team moeten aanpassen om voor een keurmerk in aanmerking te komen.
  4. Geen keurmerk