Selecteer een pagina

Dansk

CCAF
CCAF arbejder for at øge kvaliteten af behandling og pleje til personer med alvorlig psykisk sygdom og deres pårørende, med fokus på autonomi, integration og deltagelse. CCAF udfører peer audits ved hjælp af modelfasthedsskalaer for interventioner, teams, organisationer og netværk.
At fremme brugen af (selv) evalueringsværktøjer til forbedring af den interne kvalitetscyklus er et andet centralt element i CCAF.
Fra starten har CCAF fokuseret på at formidle effektiv behandling og pleje for personer med alvorlig psykisk sygdom i samfundet. Modelfasthedsskalaerne for ACT-modellen og den hollandske FACT-model, var de første instrumenter, som CCAF arbejdede med. Der findes flere oversættelser af FACT-modelfasthedsskalaer og tilhørende produkter, som er i brug.

ACT & FACT
Den oprindelige American Assertive Community Treatment-model er karakteriseret som en ekstraordinær intensiv og overordnet tværfaglig tilgang. Det samlede caseload er fælles, og der er et lavt behandler – klient forhold (1:10). ACT fokuserer på den andel af alle personer med alvorlig psykisk sygdom i et optageområde, der vurderes til at have den mest alvorlige tilstand, ca. 20 %.

Den hollandske Flexible ACT-model kombinerer ACT-grundigheden med fælles caseload og den mere traditionelle distriktspsykiatriske ambulante behandling. FACT sikre, at opskalering og nedskalering af intensiteten af den psykiatriske behandling og pleje i krisetider, i mere stabile behandlingsperioder og undervejs i den unikke og individuelle recoveryproces, kan tilbydes alle personer med alvorlig psykisk sygdom i et optageområde, af ét og samme team.

For både ACT og FACT gælder, at teamene har det fulde ansvar for den regionale psykiatriske behandling og pleje, der tilbydes personer med alvorlig psykisk sygdom i et mindre optageområde.

FACT teams er etableret i Holland (> 300), Norge, Danmark, Sverige, Irland, England, Bonaire, Aruba, Belgien, Tjekkiet, Moldova og Canada.

For at øge kvaliteten af den psykiatriske behandling og pleje, og tilpasse sig videreudvikling og ændringer inden for området, blev den originale modeltrofasthedsskala fra 2008 videreudviklet i 2017.

Produkter
Ønskes kvalitetsforbedring i forhold til den enkelte medarbejder, team eller afsnit. Kontakt da venligst CCAF for instrumenter, baggrundsoplysninger og procedurer, der hjælper med at forbedre kvaliteten af den behandling og pleje, der ydes af regioner eller kommuner i Danmark.

CCAF-modelfasthedsskalaer:

Supporting products:
* FACT Manual
* Guideline for a FACT-board meeting
* Guideline for a Coordination of Care Dialogue
Retningslinje for en Coordination of Care Dialogue