Selecteer een pagina

Organisatiestructuur

Het CCAF bestaat uit drie onderdelen:

 

Deze onderdelen worden ondersteund door het bureau van het CCAF.

 

Het bestuur

Het bestuur van het CCAF kent keurmerken toe. Zij draagt zorg voor borging van de instrumenten, procedures en auditoren. Zij voert een zorgvuldig financieel beheer van de stichting. Het bestuur streeft een zorgvuldige en transparante werkwijze van de stichting na.

Het bestuur heeft  vijf leden en vijf adviseurs. Voorzitter van het bestuur is Tom van Mierlo, bestuurder bij Reinier van Arkel. Vice-voorzitter is Koen Westen, docent bij Avans Hogeschool.

 

De Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit vergadert twee maal per jaar of meer als dat nodig is. De Commissie Kwaliteit is aangesteld door het bestuur en houdt toezicht op het auditproces en adviseert het bestuur over het bijstellen van dit proces of het instrumentarium.

De commissie bestaat momenteel uit negen leden, waar onder ervaringsdeskundigen, verpleegkundig specialisten, een vertegenwoordiger vanuit een familie-organisatie, een psychiater, een onderzoeker en een manager. De voorzitter van de Commissie Kwaliteit moet nog gekozen worden door de commissie. Je kunt hier het overzicht van de leden van de Commissie Kwaliteit downloaden.

 

Het team van auditoren en senior auditoren

De auditoren waarmee het CCAF werkt, hebben allemaal ervaringen opgedaan in de dagelijkse praktijk. Onder de auditoren zijn psychiaters, teammanagers, verpleegkundigen, onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers en ervaringsdeskundigen. Ze hebben kennis en ervaring met ACT of Flexible ACT en ambulante en klinische hulpverlening. Het CCAF werft zelf haar auditoren en leidt ze op in de toepassing van de meetinstrumenten. De auditoren krijgen jaarlijks bijscholing of intervisie en een jaargesprek op basis van de evaluaties door de teams en de collega auditoren.

De senior auditoren zien toe op een goede uitvoering van de certificeringsprocedure. Zo beoordelen ze de verslagen van auditoren op de vraag of de procedure zorgvuldig is doorlopen en of de conclusies die auditoren trekken, geldig zijn. Op basis hiervan adviseert de senior auditor de directeur certificering over het toekennen van keurmerken aan teams. Voor meer informatie zie de pagina: Over onze auditoren.

Het bureau van het CCAF

De auditoren, de Commissie Kwaliteit en het bestuur worden in de auditprocedure bijgestaan door het bureau van het CCAF. Dit bureau bestaat uit een directeur certificering, een interne auditbegeleider en twee secretaresses. Het bureau kan je bereiken via een mail aan info@ccaf.nl