Selecteer een pagina

Over onze auditoren

 

De auditoren waarmee het CCAF werkt, hebben allemaal ervaringen opgedaan in de dagelijkse praktijk. Onder de auditoren zijn psychiaters, teammanagers, verpleegkundigen, onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers en ervaringsdeskundigen. Ze hebben kennis en ervaring met ACT of Flexible ACT en ambulante hulpverlening. Het CCAF werft zelf haar auditoren en leidt ze op in de toepassing van de meetinstrumenten. De auditoren krijgen jaarlijks bijscholing of intervisie.

Alle auditoren stellen zich op volgens de gedragscode van het CCAF. In het document  ‘Over de auditoren van het CCAF’ kan je alle informatie over onze auditoren en hun werkwijze teruglezen. Ook vind je hierin meer informatie over onze waarborgen m.b.t. kwaliteit en onafhankelijkheid van onze audits.