Selecteer een pagina

F-ACT-bordoverleg

Algemene informatie

Onderzoek

Aan de hand van een Delphi-studie is een handreiking opgesteld voor het vormgeven van F-ACT-bordoverleggen. Het panel bestond uit 22 medewerkers van verschillende beroepsgroepen uit gecertificeerde F-ACT-teams en 8 experts op het gebied van F-ACT. De panelleden beoordeelden individueel 113 stellingen op het belang voor de handreiking. Wanneer een stelling door ≥ 80% van de panelleden als essentieel of belangrijk werd gewaardeerd, werd deze opgenomen in de handreiking. Toelichtingen van panelleden werden gebruikt voor het vormen en aanpassen van stellingen en om te duiden waarom een stelling als belangrijk of onbelangrijk werd gezien. Er werden 54 stellingen door ≥ 80% van de panelleden als essentieel of belangrijk gewaardeerd. Deze stellingen betroffen de organisatie en de structuur van het bordoverleg en de rollen en verantwoordelijkheden van de teamleden.

Zelfevaluatietool

Zelfevaluatietools bieden teams de mogelijkheid inhoud te geven aan hun kwaliteitscyclus ter bevordering van de kwaliteit van zorg en eventueel ter ondersteuning aan een certificering. In een cyclisch proces, zoals een PDCA-cyclus of actiegericht implementatieproces, kan een team in samenspraak met cliënten, naasten en netwerkpartners de uitvoering van een onderdeel van de werkzaamheden verbeteren door gericht te analyseren, acties in te zetten waar nodig, deze op te volgen en te evalueren.

De ontwikkelde handreiking voor het F-ACT-bordoverleg geeft concrete aanbevelingen voor het uitvoeren van het dagelijkse bordoverleg in F-ACT-teams. De concrete en handzame opzet van de handreiking maakt dat teams de handreiking snel en efficiënt kunnen implementeren.

Klik hier voor de handreiking in het Nederlands
Klik hier voor de handreiking in het Engels.
Klik hier voor de handreiking in het Spaans.