FACT-bordoverleg

Algemene informatie

Onderzoek

Aan de hand van een Delphi-studie is een handreiking opgesteld voor het vormgeven van FACT-bordoverleggen. Het panel bestond uit 22 medewerkers van verschillende beroepsgroepen uit gecertificeerde FACT-teams en 8 experts op het gebied van FACT. De panelleden beoordeelden individueel 113 stellingen op het belang voor de handreiking. Wanneer een stelling door ≥ 80% van de panelleden als essentieel of belangrijk werd gewaardeerd, werd deze opgenomen in de handreiking. Toelichtingen van panelleden werden gebruikt voor het vormen en aanpassen van stellingen en om te duiden waarom een stelling als belangrijk of onbelangrijk werd gezien. Er werden 54 stellingen door ≥ 80% van de panelleden als essentieel of belangrijk gewaardeerd. Deze stellingen betroffen de organisatie en de structuur van het bordoverleg en de rollen en verantwoordelijkheden van de teamleden.

Zelfevaluatietool

De ontwikkelde handreiking voor het FACT-bordoverleg geeft concrete aanbevelingen voor het uitvoeren van het dagelijkse bordoverleg in FACT-teams. De concrete en handzame opzet van de handreiking maakt dat teams de handreiking snel en efficiënt kunnen implementeren.

Literatuur

Bruijsten, M., Westen, K., Weijman, J., & Peeters, P. (2018) . Delphi-studie voor de ontwikkeling van een handreiking ter bevordering van een effectief en efficiënt FACT-bordoverleg. Tijdschrift voor Psychiatrie. 60(4),