Selecteer een pagina

Instapcriteria FACT LVB

Het platform FACT LVB heeft in overleg met het bestuur van het CCAF de instapcriteria voor de audits opgesteld. De instapcriteria zijn specifiek afgestemd op de LVB-teams en de fase waarin de teams zich momenteel bevinden. Deze instapcriteria zijn bedoeld als een ondergrens voor een aantal essentiële onderdelen van de FACT LVB schaal:

  1. Het team draagt zorg voor mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) en ernstige psychiatrische, verslavings- en/of gedragsproblematiek.
  2. De caseload is niet hoger dan 30 cliënten per 1 FTE voor een Flexible ACT LVB team en niet hoger dan 25 per 1 FTE voor een ACT LVB team.
  3. Het team is niet groter dan 20 personen en kent een caseload van maximaal 300 cliënten (Flexible ACT LVB) en 150 cliënten (ACT LVB).
  4. Er is minimaal 0,2 fte psychiater op 100 cliënten voor FACT-LVB of minimaal 0,3 fte op 100 cliënten voor ACT LVB.
  5. Het team biedt mogelijkheden tot intensieve zorg en mogelijkheden om cliënten door meerdere teamleden meerdere malen per week te zien.
  6. De bordbespreking of het ochtendoverleg vindt plaats binnen het eigen team en minimaal 3 x per week in aanwezigheid van ten minste 4 disciplines.
  7. Het team werkt outreachend: minimaal 50% van de contacten vindt buiten het kantoor plaats.
  8. Tenminste 50% van de cliënten uit de caseload heeft face to face contact met minimaal 4 teamleden.
  9. Het team biedt zorg voor langere duur. Cliënten kunnen alleen in goed overleg en na goede overdracht worden uitgeschreven.
  10. Het team is tenminste 1 jaar operationeel als (F)ACT team.

Extra aanbeveling: Het team heeft maximaal een half jaar geleden een (interne) proefaudit afgenomen. Het CCAF verzorgt deze proefaudits niet. Auditoren van de eigen instelling of auditoren van een andere instelling kunnen dit verzorgen.

Let op: Het voldoen aan de instapcriteria is geen garantie voor het behalen van het keurmerk.