Selecteer een pagina

Instapcriteria ACT 2019

Alvorens te kunnen starten met de (door)ontwikkeling van uw ACT team of de voorbereiding op een audit, is het van belang te weten of u voldoet aan de minimale eisen voor modelgetrouw werken. Hiervoor zijn de onderstaande instapcriteria opgesteld. Om een audit te kunnen doen is het van belang dat op minimaal 8 van de 9 vragen een ja geantwoord kan worden. Als u twijfelt of uw team voldoet aan de criteria dan kunt u contact opnemen met het CCAF, info@ccaf.nl. Wij kunnen dan in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie.

Extra aanbeveling: Het team heeft maximaal een half jaar geleden een (interne) proefaudit afgenomen. Het CCAF verzorgt deze proefaudits niet. Auditoren van de eigen instelling of auditoren van een andere instelling kunnen dit verzorgen.

Let op: Het voldoen aan de instapcriteria is geen garantie voor het behalen van het keurmerk.