Selecteer een pagina

ForACT-schaal

De ForACT-schaal geeft een Forensisch ACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het Forensisch ACT-team voor staat en voor gaat. Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items.

Het ForACT werkboek biedt ondersteuning bij de doorontwikkeling van Forensisch ACT teams en het bevorderen van modelgetrouwheid conform de ForACT-Schaal 2019. U kunt dit doen door alle hoofdstukken te doorlopen en de uitwerking ervan vast te leggen in een levendig Teamdocument (waarin een missie, visie, alle achtergrondinformatie, de procedures, de feedback uit het tevredenheidsonderzoek met cliënten, naasten en netwerkpartners en de kwaliteitscyclus betreffende de thema’s in Deel A en B zijn opgenomen).

Het Werkboek ForACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

Nieuwe ForACTs of oude Forensische DACTs?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

  • Voor hercertificeringen van teams wordt de nieuwe ForACTs 2019 gebruikt.
  • ForACT-teams die voor het eerst een audit aanvragen kunnen kiezen tussen de oude Forenische DACTs schaal of de ForACT-schaal 2019. Op termijn zal de nieuwe ForACTs 2019 de oude Forensiche DACTs vervangen.