Selecteer een pagina

Achtergrondinformatielijst

De informatie in de achtergrondinformatielijst is noodzakelijk voor F-ACT teams om een overzicht te verkrijgen van hun doelgroep (casemix) in relatie tot de context waarin de zorg geboden wordt en in relatie tot de resources waarmee de zorg geboden wordt. Het team heeft zicht op de doelgroep, zodat het team met de juiste interventies kan aansluiten bij de doelen van de individuele cliënten. De achtergrondinformatielijst wordt op deze wijze ook gebruikt door de auditoren van het CCAF ter voorbereiding op de audit.

Klik hier voor de achtergrondinformatielijst die het team invult ter voorbereiding op een audit van het CCAF.
Voor de te bewerken versie kun je mailen naar bureau@ccaf.nl.

Poster

Om je als team samen voor te bereiden op de FACTs 2017 hebben wij een poster gemaakt waarop de 8 thema’s overzichtelijk staan beschreven. Download deze hier.