Selecteer een pagina

Informatie over het instrument HIC

Om de vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van het HIC concept in kaart te brengen, is de HIC monitor ontworpen. De HIC-monitor beoogt de kwaliteit en modelgetrouwheid van acute opname afdelingen waar high en intensive care wordt geboden te meten. De monitor beslaat 52 items, verdeeld over tien dimensies, te weten teamstructuur, teamproces, diagnostiek, behandeling en behandelinterventies, zorgorganisatie, monitoring, professionalisering, BOPZ, ruimtelijke vormgeving, veiligheid en evaluatie en terugkoppeling dwang en drang.

De HIC monitor is samengesteld onder andere op basis van:

  • Het normenkader dwang en drang
  • De revisie van de handleiding Veilig fysiek ingrijpen
  • De handreiking Interne en Externe Consultatie
  • Best Practices rondom Dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg
  • Bouwnormen Intensive Care
  • Oazis normen Healing environment
  • Multi-disciplinaire richtlijnen GGz

In samenwerking met 21 ggz- instellingen en aan de hand van 38 audits, heeft VUmc in de periode van 2014 tot 2015 onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de HIC-monitor. Na een periode van analyse en feedback is de HIC-monitor op enkele punten aangescherpt en aangepast. We kunnen nu met trots zeggen dat we over een valide en betrouwbaar instrument beschikken om de mate van implementatie van HIC te meten!