Selecteer een pagina

ACT-schaal

Voor de audit van een ACT-team gebruiken auditoren vanaf 2019 de ACT-schaal 2019.
Voorheen gebruikten we hiervoor de Darthmouth ACT Scale, de DACTS. Dit instrument is in de Verenigde Staten ontwikkeld. De DACTs en de audits door het CCAF hebben een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van daadwerkelijk goede ‘intensive care’ zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de ambulante zorg.

ACT heeft specialistische ambulante psychiatrische zorg voor complexe doelgroepen in de GGZ op de kaart gezet, de inzet van ervaringsdeskundigheid een enorme boost gegeven en kan nu een voorname rol gaan spelen bij de aansluiting van de specialistische GGZ met het Sociale Domein. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze, om creatieve speelruimte en het in gezamenlijkheid innoveren. Een nieuwe ACT betrouwbaarheidsschaal met respect voor het verleden, oog voor het heden en met de blik op de toekomst is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg voor de doelgroep in dit nieuwe speelveld te waarborgen.

Klik hier voor de schaal/werkboek

 

Nieuwe ACTs of oude DACTs?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

  • Voor hercertificeringen van teams wordt de nieuwe ACTs 2019 gebruikt.
  • ACT teams die voor het eerst een audit aanvragen kunnen kiezen tussen de oude DACTs schaal of de ACT-schaal 2019. Op termijn zal de nieuwe ACTs 2019 de oude DACTs vervangen.