Selecteer een pagina

Polski

CCAF
CCAF przyczynia się do poprawy jakości opieki nad osobami cierpiącymi na poważne choroby psychiczne i ich bliskimi, kładąc nacisk na autonomię, integrację i uczestnictwo. CCAF przeprowadza audyty partnerskie, korzystając ze skali zgodności z modelem odnoszących się do interwencji, zespołów, organizacji i sieci. Istotną funkcją organizacji jest też promowanie wykorzystania narzędzi do (samo)oceny w celu poprawy wewnętrznego cyklu jakości.

Organizacja CCAF od początku skupiała się na upowszechnianiu skutecznej opieki na szczeblu lokalnym nad osobami cierpiącymi na poważne choroby psychiczne. Pierwszymi narzędziami wykorzystywanymi przez CCAF były skale zgodności z modelem ACT i holenderskim modelem FACT. Skale zgodności z modelem FACT i powiązane produkty przetłumaczono na wiele języków.

ACT i FACT
Oryginalny amerykański model Assertive Community Treatment (ACT) charakteryzuje się wyjątkowo intensywnym i szerokim podejściem multidyscyplinarnym. Wszystkimi przypadkami zajmuje się więcej niż jedna osoba, a stosunek liczby świadczeniodawców opieki do liczby klientów jest niski (1:10).

Holenderski elastyczny model ACT (FACT) łączy w sobie skuteczność ACT i wspólne zarządzanie przypadkami. FACT zapewnia, by zwiększanie i zmniejszanie intensywności opieki w zakresie zdrowia psychicznego podczas momentów kryzysowych, leczenia i powrotu do zdrowia wszystkich osób cierpiących na poważne choroby psychiczne mogło odbywać się w ramach jednego zespołu.

Natomiast ACT skupia się na 20% osób o najgorszym stanie zdrowia. Zarówno w przypadku ACT, jak i FACT zespoły ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie formy opieki w zakresie zdrowia psychicznego nad osobami cierpiącymi na poważne choroby psychiczne należącymi do grupy docelowej w danej dzielnicy czy niewielkim regionie.

Zespoły FACT działają w Holandii (gdzie jest ich ponad 300), Norwegii, Danii, Szwecji, Irlandii, Anglii, na Bonaire, Arubie, w Belgii, Czechach, Mołdawii i Kanadzie.

W celu podniesienia jakości opieki i dostosowania się do zmian w dziedzinie zdrowia psychicznego i nie tylko pierwotną skalę zgodności z modelem z 2008 r. zastąpiono nową w 2017 r.

Produkty
Poprawa jakości dotyczy działań poszczególnych świadczeniodawców opieki, zespołów i sieci opieki zdrowotnej. Aby uzyskać narzędzia, ogólne informacje i procedury umożliwiające podniesienie jakości opieki świadczonej przez instytuty zdrowia psychicznego lub władze lokalne, należy skontaktować się z CCAF.

Skale zgodności z modelem CCAF:

Powiązane produkty:
Podręcznik na temat FACT
Wytyczne dotyczące posiedzeń zarządu FACT
Wytyczne w zakresie koordynacji dialogu dotyczącego opieki