Selecteer een pagina

Online audits

Jullie team zal binnenkort worden geaudit aan de hand van de FACT-schaal. Gezien alle ontwikkelingen en maatregelen rondom corona, is het mogelijk de audit online plaats te laten vinden.

We volgen de lijn van de landelijk geldende maatregelen. De audits worden de komende tijd online uitgevoerd, tenzij het betreffende team en de auditoren vanuit hun organisatie uitdrukkelijk toestemming hebben om de audit op locatie uit te voeren.

Om jullie in staat te stellen je als team voor te bereiden op het online kunnen voeren van de audit vind je via deze link (klik op de link) een document met informatie over de online audit. Het is aanvullend op het document ‘Informatie voor teams die door het CCAF worden geauditeerd’ dat jullie ontvangen tegelijk met alle voorbereidende documentatie.

We wensen jullie veel succes met de voorbereiding van de online audit!