Selecteer een pagina

Over CCAF

Op deze pagina lees je meer over:

 

Het CCAF

Het CCAF, opgericht in 2008, wil de modelgetrouwe toepassing van ACT, FACT, HIC en andere effectieve modellen en programma’s voor de doelgroep mensen ernstige psychiatrische aandoeningen bevorderen. Daartoe kent het CCAF keurmerken toe aan teams en afdelingen. Het CCAF hecht groot belang aan modelgetrouw werken. Een team of afdeling met een keurmerk heeft laten zien dat er in voldoende mate modelgetrouw gewerkt wordt. Daarnaast wijst onderzoek uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van (F)ACT of HIC, hoe beter de resultaten zijn die teams en afdelingen bij cliënten boeken. Dat is van wezenlijk belang voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Met de steeds toenemende bekendheid van ACT, FACT, HIC, is het van groot belang dat voor cliënten, professionals, leidinggevenden en financiers duidelijk is wat deze modellen inhouden en te bieden hebben. Het certificeringsinitiatief van het CCAF  is de afgelopen 10 jaar steeds belangrijker geworden bij teams, instellingen en zorgverzekeraars en gemeentes.

Maar dat is niet alles. Onze missie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Met onze wijze van (waarderend) auditen, zijn we sterk gericht op het ontdekken en stimuleren van het lerend vermogen van de teams. Om dit te versterken vermelden we op onze website ook een aantal (zelf) evaluatie-instrumenten die op teamniveau ondersteunend kunnen zijn aan het bevorderen van de kwaliteit van zorg.

Een ontwikkeling in de tijd is het belang van netwerksamenwerking in de zorg en begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen op weg naar herstel. De continuïteit in zorg, de gezamenlijke besluitvorming, de rol van het netwerk rondom de cliënt zijn vraagt de aandacht. We werken als CCAF graag met het veld aan het bevorderen van effectieve regionale netwerkvorming gericht op herstel.

Samenwerkingspartners en financiers

Het CCAF werkt samen met het Trimbos-instituut. Zo is het programmahoofd Reïntegratie van het Trimbos-instituut lid van het bestuur. Financiële ondersteuning kreeg het CCAF in het eerste jaar van Adhesie, Bavo-Europoort, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ-centrum Westfriesland, de Mondriaan Zorggroep, het Trimbos-instituut en ZonMw. Vanaf het tweede jaar van haar bestaan is het CCAF gefinancierd uit de opbrengsten van de audits. Het CCAF zet zich in om de audit procedure zo kosten efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarnaast is het CCAF (mede) financier van de ontwikkeling van nieuwe modelgetrouwheidsschalen en van onderzoek naar de effectiviteit van deze schalen.