Selecteer een pagina

ForFACT-schaal

De ForFACT-schaal geeft een Forensisch FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het Forensisch FACT-team voor staat en voor gaat. Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items.

Het ForFACT werkboek biedt ondersteuning bij de doorontwikkeling van Forensisch FACT teams en het bevorderen van modelgetrouwheid conform de ForFACT-Schaal 2019. U kunt dit doen door alle hoofdstukken te doorlopen en de uitwerking ervan vast te leggen in een levendig Teamdocument (waarin een missie, visie, alle achtergrondinformatie, de procedures, de feedback uit het tevredenheidsonderzoek met cliënten, naasten en netwerkpartners en de kwaliteitscyclus betreffende de thema’s in Deel A en B zijn opgenomen).

Het Werkboek ForFACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

 

Nieuwe of oude ForFACTs?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

  • Voor hercertificeringen van teams wordt de nieuwe ForFACTs 2019 gebruikt.
  • ForFACT-teams die voor het eerst een audit aanvragen kunnen kiezen tussen de Forenische FACTs 2019 of de oude ForFACTs 2011. Op termijn zal de nieuwe ForFACTs 2019 de oude ForFACTs vervangen.