Selecteer een pagina

Integrated dual disorder Treatment (IDDT)

Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) is een goed onderzocht organisatorisch behandelmodel voor mensen met een dubbele diagnose en heeft als doel geïntegreerde behandeling aan te bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren. De prevalentie van een dubbele diagnose in de specialistische GGZ is hoog en de noodzaak tot geïntegreerde behandeling van zowel de psychiatrische problematiek als de verslavingsproblematiek evident. Het behandelen van een dubbele diagnose is standaard in FACT- en HIC-teams. Het IDDT-model geeft richting aan de behandelinhoud en de organisatie van zorg. Voor het IDDT-modelgetrouwheidsschaal in het kort, klik hier.

Onderzoek

Verschillende buitenlandse onderzoeken tonen de effectiviteit van IDDT aan. Gevonden uitkomsten zijn onder meer vermindering van middelengebruik en verbetering van psychiatrische symptomen. Een meta-analyse van studies in de Verenigde Staten toonde bescheiden, maar geen significante positieve effecten aan van IDDT op psychologische uitkomsten en alcoholgebruik, terwijl de standaard zorg leidde tot een vermindering van drugsgebruik.

Op dit moment worden er geen Nederlandse effect-onderzoeken naar IDDT uitgevoerd.

Zelfevaluatietool

Zelfevaluatietools bieden teams de mogelijkheid inhoud te geven aan hun kwaliteitscyclus ter bevordering van de kwaliteit van zorg en eventueel ter ondersteuning aan een certificering. In een cyclisch proces, zoals een PDCA-cyclus of actiegericht implementatieproces, kan een team in samenspraak met cliënten, naasten en netwerkpartners de uitvoering van een onderdeel van de werkzaamheden verbeteren door gericht te analyseren, acties in te zetten waar nodig, deze op te volgen en te evalueren.

Het werken met mensen met een dubbele diagnose vraagt om een fasegerichte, geïntegreerde en multidisciplinaire behandeling van complexe problematiek. De IDDT-fidelity scale, zoals ontwikkeld door het Dartmouth Psychiatric Research Center of Dartmouth Medical School in Lebanon, New Hampshire en later vertaald door het Landelijk Expertise Centrum Dubbel Diagnostiek (LEDD), biedt teams de mogelijkheid zichzelf te evalueren.

Mocht u interesse hebben in een audit met de IDDT-fidelity scale door het LEDD, neem dan contact op met Anneke van Wamel: awamel@trimbos.nl.

Literatuur

Mueser, K., Noordsy, D., Drake, R., & Fox, L. (2003). Integrated treatment for dual disorders: A guide to effective practice. New York: Guilford Press.

Dom, G., Dijkhuizen, A., Van der Hoorn, B., Kroon H., Muusse, C., Van Rooijen S., Schroevers R., &

Van Wamel A. (red). (2013). Handboek Dubbele Diagnose. Utrecht: de Tijdstroom.

Van Wamel, A., Muusse, C., & Van Rooijen, S. (2012) Handreiking: Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten. Utrecht: Trimbos Instituut