Selecteer een pagina

FACT-schaal

FACTs 2017

De FACT-schaal geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat. Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items.

Het F-ACT werkboek biedt ondersteuning bij de doorontwikkeling van F-ACT teams en het bevorderen van modelgetrouwheid conform de FACT-Schaal 2017. U kunt dit doen door alle hoofdstukken te doorlopen en de uitwerking ervan vast te leggen in een levendig Teamdocument (waarin een missie, visie, alle achtergrondinformatie, de procedures, de feedback uit het tevredenheidsonderzoek met cliënten, naasten en netwerkpartners en de kwaliteitscyclus betreffende de thema’s in Deel A en B zijn opgenomen).

Het Werkboek FACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

Nieuwe of oude FACTs?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

  • Voor hercertificeringen van teams wordt de nieuwe FACTs 2017 gebruikt.
  • FACT-teams die voor het eerst een audit aanvragen kunnen kiezen tussen de FACTs2017 of de oude FACTs2010. Op termijn zal de nieuwe FACTs 2017 de oude FACTs vervangen.

Poster

Om je als team samen voor te bereiden op de FACTs 2017 hebben wij een poster gemaakt waarop de 8 thema’s overzichtelijk staan beschreven. Download deze hier.