FACT schaal

Nieuwe Flexible ACTs – Download hier

Wat is nieuw?

De nieuwe FACT-schaal geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items. Voor de auditoren zal dit een extra uitdaging worden, want de schaal zal (zoals nu) wel binnen één dag afgenomen moeten kunnen worden. Dit betekent dus extra aandacht voor training en actuele kennis om een goede beoordeling te kunnen geven. Welbeschouwd vraagt de nieuwe Flexible ACTs vier vragen aan de Flexible ACT teams:

  1. Voor wie doe je het?
  2. Met wie doe je het?
  3. Hoe doe je het?
  4. Wat zijn daarbij de uitkomsten voor cliënt, familie en maatschappij?

De beoordeling zal letten op de match tussen: ‘wie’, ‘met wie’ en ‘hoe’? Van teams wordt verwacht dat zij middels een teamdocument voortdurend inzicht hebben in de kenmerken van hun caseload.

De instapcriteria voor een audit worden aangepast aan de nieuwe schaal.

De nieuwe schaal bestaat uit twee delen, een structuur deel, deel A en deel B , het gedeelte met de 8 thema’s. Deel A is gebaseerd op de oude 5-puntschaal, Deel B hanteert een 8-puntschaal. De uitkomsten van beide delen wordt bij elkaar opgeteld, de maximale uitkomst is dan 13 punten. Het is nu nog niet bekend wat de score moet zijn om een keurmerk te behalen. Hierover geven we bij de informatie bijeenkomst een toelichting.

De auditdag voor een audit met de nieuwe FACTs wordt ook aangepast. Een belangrijke verandering is dat aan teams gevraagd wordt om een cliënten/familiepanel bij elkaar te brengen.

Het Werkboek FACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.