Selecteer een pagina

FACT 2017-r uitleg

FACT 2017-r uitleg

Sinds de introductie van de FACTs 2017 is de modelgetrouwheidschaal voor FACT-team veelvuldig gebruikt door FACT-teams, wijkteams en regioteams die op basis van het FACT-model aan kwaliteitsontwikkeling willen werken van het ambulante zorg netwerk voor cliënten met zorgindicatie Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). De sector is sterk in beweging en op veel plaatsen ontwikkelen zich netwerkgerichte alternatieven. De FACT-schaal ontwikkelt zich continu om blijvend bij te dragen aan de integrale zorg in het netwerk en om beter de geïntegreerde zorg in het team te borgen.

De structuur van de schaal FACT 2017-R  en de items blijven onveranderd. Maar verschillende evaluaties en nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen in de beschrijving van de thema’s en de scoringsinterpretatie. Met de update vragen we meer aandacht voor het nemen van een regionale verantwoordelijkheid voor onze doelgroep. We leggen een sterkere focus op het uitvoeren van zowel de intensieve, outreachende behandeling, onze ACT-legacy, als creatieve herstelondersteunende activiteiten in samenwerking met formele en informele steunbronnen rondom de cliënt. De resources die hiervoor ter beschikking staan, zijn steeds vaker deel van het netwerk. FACT-teams nemen meer verantwoordelijk in het netwerk om meer herstel en participatie in de samenleving mogelijk te maken. In de realisatie van deze maatschappelijke rol hoort een teamreflectie op het mensenrechtendocument van de VN.

De ‘revisie’ sluit met de aanpassingen goed aan bij de huidige ontwikkelingen in het veld richting wijk- of regiosamenwerking voor alle mensen met mentale gezondheidsproblemen. De schaal helpt om verbinding te maken met de ontwikkelingen in de regio en focus aan te brengen voor de specifieke FACT bijdrage in het netwerk. Met een goed geïntegreerd FACT-team in een groter of kleiner netwerk kunnen we de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste intensiteit blijven bieden voor de doelgroep mensen met een zorgindicatie EPA.

Het Werkboek FACT-Schaal 2017-R bevat alle informatie over de schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

 

Wat betekent de nieuwe FACT 2017-R voor de teams?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

  • Teams die zich aanmelden voor certificering krijgen de FACT-R ter voorbereiding.
  • Voorlopig worden er in de audits voorbeelden opgevraagd waaruit blijkt hoe het team invulling geeft aan de veranderde onderdelen, maar hanteren we daar nog geen vaste scoringsmethodiek voor.

Poster

Om je als team samen voor te bereiden op de FACT 2017-R hebben wij een poster gemaakt waarop de 8 thema’s overzichtelijk staan beschreven. Download deze hier.