Missie van CCAF

Het CCAF, opgericht in 2008, wil de modelgetrouwe toepassing van ACT, Flexible ACT en andere effectieve modellen en programma’s voor de doelgroep mensen ernstige psychiatrische aandoeningen bevorderen. Daartoe kent het CCAF keurmerken toe aan teams. Een team met een keurmerk werkt voldoende goed volgens het model. Het CCAF hecht groot belang aan modelgetrouw werken. Zo kan een compleet multidisciplinair team alle volgens de multidisciplinaire richtlijn wenselijke interventies leveren. Daarnaast wijst onderzoek uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van (F)ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij cliënten boeken. Dat is van wezenlijk belang voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Een ander belangrijk voordeel van het CCAF-keurmerk is dat voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd. Zeker gezien de groei die de modellen ACT en Flexible ACT doormaken, is het van groot belang dat voor cliënten, professionals, leidinggevenden en financiers duidelijk is wat deze modellen inhouden en te bieden hebben.