Selecteer een pagina

Missie van CCAF

 

Het CCAF bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie.

Het CCAF, opgericht in 2008, wil de modelgetrouwe toepassing van ACT, Flexible ACT en andere effectieve modellen en programma’s voor de doelgroep mensen ernstige psychiatrische aandoeningen bevorderen. Daartoe kent het CCAF onder meer keurmerken voor toe.  Een team met een keurmerk werkt aantoonbaar volgens het betreffende model. Het CCAF hecht groot belang aan modelgetrouw werken. Wanneer een team bijvoorbeeld het (F)ACT keurmerk heeft, betekent dat, dat een compleet multidisciplinair team alle volgens de multidisciplinaire richtlijn wenselijke interventies levert. Daarnaast wijst onderzoek uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van (F)ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij cliënten boeken. Dat is van wezenlijk belang voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Een ander belangrijk voordeel van het CCAF-keurmerk is dat voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd. Zeker gezien de dynamiek waarin de organisatie van veel ACT- en FACT teams verkeert, is het van groot belang dat voor cliënten, professionals, leidinggevenden en financiers duidelijk is wat deze modellen inhouden en te bieden hebben.