Selecteer een pagina

Literatuur

 

Op deze website kan je de volgende literatuur vinden over ACT en/of Flexible ACT:

 

Handboeken ACT en Flexible ACT

ACT en Flexible ACT zijn beiden goed beschreven in handboeken.

Onderzoek

Samenhang en coördinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen, 2011
Frank van Hoof en Maaike van Vugt

Beschrijvende artikelen over ACT en Flexible ACT

  1. Het eerste artikel dat verscheen over Flexible ACT, geschreven door Remmers van Veldhuizen, Michiel Bähler en Wouter Teer. Gepubliceerd in het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 2006, 61, 6, p. 525- 534. Download: Artikel Flexible ACT: de functie ACT – door Van Veldhuizen, Bähler en Teer, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 2006, nr 6
  2. Een Engelstalige beschrijving van het FACt-model  kan je vinden een artikel van Remmers van Veldnhuizenin in “Community Mental Health Journal, Vol. 43, No. 4, August 2007”, p. 421 – 433. Download: Artikel Van Veldhuizen over Flexible ACT, gepubliceerd in het Community Mental Health Journal, 2007
  3. Should we adopt the Dutch Version of ACT? is een reactie van Gary Bond en Robert Drake op het artikel van Remmers van Veldhuizen over Flexible ACT in “Community Mental Health Journal, Vol. 43, No. 4, August 2007”. Download: Artikel Bond en Drake over Flexible ACT, Community Mental Health Journal, 2007
  4. Op de website www.zorgvisie.nl publiceerde Remmers van Veldhuizen het artikel “Drietrapswerkwijze in teams veelbelovend” (april 2010). Het beschrijft hoe de ‘drietrapswerkwijze’ binnen het Flexible ACT-model werkt, en hoe deze werkvorm ook in andere sectoren nuttig kan zijn. Download: Artikel Van Veldhuizen op zorgvisie.nl over drietrapswerkwijze
  5. In het tijdschrift ‘Psychopraktijk’ (jaargang 4, nummer 2, april 2012), beschrijft Remmers van Veldhuizen in het artikel ‘Flexible ACT wijkteams vernieuwen sociale psychiatrie’ uitgebreid de ontstaansgeschiedenis van het Flexible ACT-model en de Flexible ACT-procedure, praktische informatie aangaande Flexible ACT-teams en gaat hij in op behandeling, zorg, herstel en rehabilitatie in Flexible ACT-teams. Download: Artikel Van Veldhuizen over het Flexible ACT-model, gepubliceerd in Psychopraktijk, 4de jaargang, nr. 2, april 2012, p. 19 – 23.
  6. Op de pre-conference van het EAOF congres in Spanje gaf Remmers van Veldhuizen de volgende lezing: Download: The lecture: benefits and limitations of the certification of Flexible ACT teams Remmers van Veldhuizen at the preconference of the EAOF-congres in Aviles (Spain) – 26 June 2013

Onderzoeksartikelen naar implementatie en modelgetrouwheid

In het artikel Outcomes of FLEXIBLE Assertive Community Treatment (FACT) Implementation: A Prospective Real Life Study by M. Annet Nugter – Fabiana Engelsbel – Michiel Bähler – René Keet – Remmers van Veldhuizen – 2015 wordt het onderzoek beschreven waarin het doel is vast te stellen in welke mate de implementatie van Flexible ACT gepaard gaat met een verbetering in psychosociaal functioneren en met een afname in het zorggebruik. Een Nederlandse samenvatting is hier te downloaden. In het artikel ‘A dismantling study of assertive outreach services: comparing activity and outcomes following replacement with the Flexible ACT model’ van Mike Firn e.a. wordt het aantal crisisopnames en beddengebruik vergeleken van standaard Engelse GGZ-teams met en zonder Flexible ACT-model. Uit de studie blijken teams met Flexible ACT-model minder en kortere opnames te hebben, en wordt aangetoond dat het Flexible ACT-model een kosteneffectief model is ten opzichte van de klassieke Engelse Assertive Outreach. Het artikel verscheen in het tijdschrift ‘Social Pcyhiatry + Psychiatric Epidemiology’, oktober 2012. In het artikel ‘Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor functie-assertive community treatment (Flexible ACT)’ beschrijft de ontwikkeling van de Flexible ACTS en wordt deze schaal vergeleken met de DACTS. M.D. van Vugt, J.R. van Veldhuizen et al. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 119-124, 2011. Download: Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor functie-assertive community treatment (Flexible ACT), TvP, 53, 2011 In het artikel ‘Fidelity Outcomes in the National Implementing Evidence-Based Practices Project’ beschrijven McHugo, Drake et al. de modelgetrouwheidsscores van de implementatie van vijf evidence-based programma’s in de Verenigde Staten, waaronder ACT. Psychiatric Services, 58, 1279-1284, 2007. Download: artikel McHugo, Drake et all over modelgetrouwheidsscores bij implementatie van o.a. ACT Psychiatric Services, 2007 In het artikel ‘Assertive Community Treatment: Facilitators and Barriers to Implementation in Routine Mental Health Settings’beschrijven Mancini, Moser et al. de aspecten die van invloed zijn op een zo modelgetrouw mogelijke implementatie van ACT. PsychiatricServices, 60, 1-7, 2009. Download: Artikel van Mancini, Moser et al over aspecten van invloed op implementatie ACT Psychiatric Services, 2009

Onderzoeksartikelen naar de effectiviteit van ACT/Flexible ACT

Twee studies uit Limburg tonen aan dat de invoering van Flexible ACT ten opzichte van de vroegere ‘care as usual’ een grotere kans biedt op remissie. NB: de studies zijn géén RCT’s. Je kunt deze artikelen hieronder downloaden. Het gaat om:

  • Bak, M, Os, J. van, Delespaul, Ph, Bie, A. de, Campo, J.A., Poddighe, G. & M. Drukker (2007) An observational ‘real life’ trial of the introduction of Assertive Community Treatment in a geographically defined area using clinical rather than service use outcome criteria. Soc. Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 2007, vol. 42, 2, 125 – 130. Download hier het artikel
  • Dit artikel is ook in het Nederlands verschenen in het Tijdschrift voor Psychiatrie (2008), 5, 253 – 262, met als titel ‘Een observationele trial naar ‘assertive outreach’ met remissie als uitkomstmaat’. Download hier het artikel.
  • Drukker, M., Maarschalkerweerd, M., Bak, M, a.o. (2008). A real-life observational study of the effectiveness of Flexible ACT in a Dutch mental health region. BMC Psychiatry, 2008, 8, 93. Download hier het artikel
  • van Vugt, M., Mulder, C., Bähler, M., Delespaul, P., Westen, K. and Kroon, H. (2018). Modelgetrouwheid van flexible assertive community treatment(F-ACT)-teams: resultaten van vijf jaar auditeren. TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE, 60(7), pp.441-448. 60-2018-7-artikel-vanvugt-TvP

In 2012 is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis een rapport uitgebracht over een onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van Flexible ACT. Dit was een verkennende analyse van de invloed van Flexible ACT in de regio op basis van declaratiegegevens. Download hier het rapport:  Onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van Functie Assertive Community Treatment (FACT) – Verkennende  analyse van de invloed van FACT in de regio op basis van declaratiegegevens, Jasper de Haan, Guus de Ruiter, Sander Neijmeijer, Rachid ben Yerrou, Nicoline Beersen, Marc Berg, 12 september 2012.

 

Overige artikelen

International