Selecteer een pagina

Norsk

OM CCAF

CCAF forbedrer kvaliteten i tilbudet til personer med alvorlig psykiske lidelser og deres pårørende med fokus på autonomi, inklusjon og deltakelse. CCAF utfører revisjoner (audits) ved å bruke trofasthetsskalaer for intervensjoner, team, organisasjoner og nettverk. Å fremme bruk av (selv)evalueringsverktøy for å forbedre det interne kvalitetsarbeidet i teamet er en annen viktig oppgave for organisasjonen.

Fra starten har CCAF fokusert på å spre effektive tjenestetilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser i lokalsamfunnet. Modelltrofasthetsskalaene for ACT-modellen og den nederlandske FACT-modellen var de første verktøyene CCAF arbeidet med. Flere oversettelser av FACT-modellens trofasthetsskalaer og tilhørende produkter eksisterer og er i bruk.

ACT & FACT
Den opprinnelige amerikanske Assertive Community Treatment-modellen karakteriseres som en eksepsjonelt intensiv og oppsøkende flerfagflig tilnærming. Teamet har et felles ansvar for alle brukere, og det er en lav tjenesteyter/bruker ratio (1:10).

Den nederlandske fleksible ACT-modellen kombinerer grundigheten i  ACT med delt caseloadhåndtering. FACT muliggjør oppskalering og nedskalering av intenisteten i det psykiske helsetilbudet i perioder med krise, og at behandling og recovery for alle personer med en alvorlig psykisk lidelse kan skje i ett team.

ACT derimot fokuserer på de 20% som er mest vanskeligstilt. Både i ACT og FACT tar teamet fullt ansvar for alle de ulike formene for psykisk helsetilbud for personer med en alvorlig psykisk lidelse i et distrikt eller en liten region.

FACT-team er etablert i Nederland (>300), Norge, Danmark, Sverige, Irland, England, Bonaire, Aruba, Belgia, Tjekkia, Moldova og Canada.

For å øke kvaliteten i det psykiske helsetilbudet og tilpasse den til endringer på psykisk helseområdet bredt forstått ble den opprinnelige modellfidelityskalaen for FACT fra 2008 erstattet i 2017.

Produkter

Kvalitetsforbedring når det gjelder arbeidet til den enkelte tjenesteyter, team og nettverk innen helsetjenesten.

Kontakt CCAF for instrumenter, bakgrunnsinformasjon og prosedyrer som bidrar til å øke tjenestetilbudets kvalitet i spesialisthelsetjenesten eller i de lokalbaserte tjenestene.

CCAF’s modelltrofasthetsskalaer:

FACTs 2010

FACTs 2017

FACTs 2017-r

ACT 2019

Hjelpemidler

FACT Manualen

Veileder for et FACT-tavlemøte

Veileder for “Coordination of Care Dialogue”