Selecteer een pagina

Informatie FACT Ouderen

Er zijn een aantal FACT Ouderen teams geaudit met de reguliere FACT-schaal. Vanuit het CCAF is besloten om de items die mogelijk vragen op kunnen roepen in verband met de afwijkende doelgroep als volgt te scoren:

 1. Caseload: de caseload kan niet hoger zijn dan 1:34, volgens de instapcriteria. Item 1 gewoon scoren.
 2. Verslaving: Er wordt in de schaal bij de scores geen verschil gemaakt tussen alcohol en/of drugsverslaving. Het IDDTmodel is juist ook geschikt voor alcoholverslaving. Items 10 en 36 gewoon scoren.
 3. Arbeid: arbeid is voor ouderen boven de 67 niet meer aan de orde. Dus voor de doelgroep boven de 67 de items aanpassen en arbeid vervangen door Activiteiten overdag. Items 11 en 35 aanpassen door arbeid te vervangen voor Activiteiten overdag voor de doelgroep>67. Er moet dan een specialist dagbesteding/activiteitenbegeleiding aanwezig zijn in het team. Het is van belang dat de Activiteiten overdag gericht zijn op herstelvragen van de client.
 4. Contact frequentie bord: van belang is dat er wel mogelijkheden zijn binnen het team om op te schalen bij psychiatrische problematiek. Flexibel op-en afschalen is wel een specifiek kenmerk van FACT, dat ze niet alles zelf doen en veelal de thuiszorg inschakelen, is geen probleem dat is bij reguliere FACT teams ook zo, die worden ook bijgestaan door woonbegeleiding etc. Item 24 gewoon scoren.

 

Verkenning FACT Ouderen

Bijgaand de belangrijkste punten uit een Trimbos verkenning naar FACT ouderen. In principe heeft dit geen invloed op de scores, maar je kunt er wel rekening mee houden en een verstandige afweging maken bij het scoren met behulp van de FACTs 2010:

 1. FACT Ouderen zal waarschijnlijk eveneens “IHT Ouderen” betreffen: dus niet alleen langdurende zorg, maar ook acute decompensaties.
 2. De noodzaak van verpleegkundige opschaling / intensivering en inhuren van anderen (thuiszorg e.d.) zal vaak intensiever zijn dan in FACT.
 3. De somatiek / interactie soma psyche en medicatie moet een grotere plaats hebben.
 4. Netwerk specifiek richten op ketenpartners ouderenzorg en verpleeghuizen.
 5. Consultatie functie van FACT naar verpleeghuizen is daarbij van extra belang.
 6. Voorlichting en advies naar familieleden (kinderen).
 7. De term ‘dagbesteding’ willen we vanaf : “activiteiten overdag” klinkt al beter. Zingeving is hierbij ook een onderwerp.
 8. Aandacht voor partners!