Selecteer een pagina

Praktische informatie audit

Lees op deze pagina meer over:

 

Hoe vraag je een audit aan?

Je kunt je team aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Na deze aanmelding nemen we contact met je op voor de planning van de audit. Zes tot acht weken voor de audit krijg je de achtergrondinformatielijst behorende bij team toegestuurd die het team ter voorbereiding op de audit moet invullen.

Hoe verloopt een audit?

Een audit door het CCAF duurt één dag en vindt plaats op de locatie van je team en ter plaatse bij enkele cliënten. De audit wordt gedaan door twee auditoren. De audit bestaat uit de observatie van het bord-overleg, interviews met enkele teamleden, een dossieronderzoek, een verdiepend dossieronderzoek en afhankelijk van de schaal een cliënten- en familiepanel of huisbezoek. De doorlooptijd van een audit is maximaal tien weken. Het concept verslag krijgt een team al na drie weken.

Wat kost een audit?

Een audit door twee auditoren van het CCAF kost momenteel € 3995,- (prijspeil 2015). Voor dit bedrag krijg je naast de audit een auditverslag, een advies en, bij goed resultaat, uiteraard ook een certificaat met het keurmerk. Dit keurmerk is drie jaar geldig. Onze adviezen kan je gebruiken om je team verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Over de kosten kan het management van je organisatie in gesprek gaan met de zorgverzekeraar. Diverse zorgverzekeraars hebben certificering opgenomen in hun inkoopvoorwaarden of zijn bereid om de kosten van het certificeringstraject op zich te nemen. Krijgt je team een voorlopig keurmerk, dan is dit een jaar geldig. Als het team binnen dit jaar voldoende verbeterd is op de door het CCAF aangemerkte verbeterpunten, dan kan je een hertoets aanvragen. In één dagdeel kijken twee auditoren dan naar de verbeterpunten. Deze hertoets kost momenteel € 1997,50 (prijspeil 2015).

Over onze auditoren

De auditoren waarmee het CCAF werkt, hebben allemaal ervaringen opgedaan in de dagelijkse praktijk. Onder de auditoren zijn psychiaters, teammanagers, verpleegkundigen, onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers en ervaringsdeskundigen. Ze hebben kennis en ervaring met ACT of Flexible ACT en ambulante hulpverlening. Het CCAF werft zelf haar auditoren en leidt ze op in de toepassing van de meetinstrumenten. De auditoren krijgen jaarlijks bijscholing of intervisie.

Alle auditoren stellen zich op volgens de gedragscode van het CCAF. In het document  ‘Over de auditoren van het CCAF’ kan je alle informatie over onze auditoren en hun werkwijze teruglezen. Ook vind je hierin meer informatie over onze waarborgen m.b.t. kwaliteit en onafhankelijkheid van onze audits.

Wat is een hertoets en hoe verloopt deze?

Teams die na een audit een voorlopig keurmerk hebben gekregen, kunnen een hertoets aanvragen bij het CCAF. In een hertoets scoren auditoren alle items opnieuw die bij de eerste audit onvoldoende waren (score 1 of 2). We werken bij een hertoets volgens de standaardprocedures van het CCAF. Bij voldoende verbetering krijgt het team een keurmerk van het CCAF. Meer informatie over de hertoets, de procedure, doorlooptijden en aanmelding kan je hier downloaden. Een hertoets duurt één dagdeel en kost momenteel €1997,50. Wil je je team aanmelden voor een hertoets? Dan kan via het digitale aanmeldformulier.