Selecteer een pagina

FACT team Heerenveen (Verslavingszorg Noord Nederland)

GGZ Instelling: Verslavingszorg Noord Nederland

Keurmerk: Flexible ACT
Datum keurmerk: 6 september 2018
Keurmerk geldig tot: 6 september 2021 (verlopen)
Gebruikte instrument: FACT’s 2017

Het team is te vinden op de locatie: Trambaan 1, 8441 BH  Heerenveen
E-mail adres: H.Kooijker@vnn.nl | Telefoonnummer: 088-234 3800