Selecteer een pagina

Relevantie keurmerk

Waarom een keurmerk?

Onderzoek wijst keer op keer uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij patiënten boeken. Daarom toetst de stichting CCAF in hoeverre een team werkt volgens het model. Zo ontstaat van ACT en Flexible ACT een effectieve, betrouwbare en transparante uitvoering. Voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd.

 

Voor wie is het keurmerk relevant?

  • Patiënten en hun familie krijgen inzicht in de kwaliteit van zorg die de patiënt krijgt. ACT en Flexible ACT zijn modellen waarbij patiënten en hun familie actief betrokken worden. Een gecertificeerd team doet dit op de goede manier.
  • Teams krijgen dankzij een audit inzicht in hun werkwijze. Na afloop van een audit krijgen ze een auditverslag met daarin opmerkingen en aandachtspunten voor verbetering. Daarmee kunnen ze hun aanpak weer verder verbeteren.
  • Zorgverzekeraars krijgen dankzij het keurmerkregister inzicht in de kwaliteit van zorg die zij inkopen. GGZ-instellingen die met gecertificeerde teams werken bieden betrouwbare en kwalitatief goede zorg aan. Van een team dat volgens het ACT- of Flexible ACT-model werkt zijn bepaalde resultaten te verwachten, zoals een afname van opnamedagen en het beter in zorg houden van patiënten.
  • Gemeenten krijgen zekerheid over een ketengerichte aanpak van problemen. Samenwerking met andere ketenpartners is één van de onderdelen van het ACT- en Flexible ACT-model. Gecertificeerde teams werken gestructureerd samen met bijvoorbeeld thuiszorg, wijkagenten, reclassering en welzijnsorganisties. Overdracht en nazorg zijn goed geregeld.