Het CCAF certificeert teams die modelgetrouw zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problemen

VOOR WIE IS HET KEURMERK?

Cliënten en hun familie

Zij krijgen inzicht in de kwaliteit van zorg die de cliënt krijgt. ACT en Flexible ACT zijn modellen waarbij cliënten en hun familie actief betrokken worden. Teams werken herstel ondersteunend en bieden zorg en behandeling op alle gebieden in de eigen omgeving van de cliënt. Een gecertificeerd team doet dit op de goede manier.

Teams

Zij krijgen dankzij een audit inzicht in de kwaliteit van hun werkwijze. Na afloop van een audit krijgen ze een auditverslag met daarin opmerkingen en adviezen voor verbetering. Daarmee kunnen ze hun aanpak weer verder verbeteren. De teams leveren ook auditoren aan het CCAF, als auditor leer je veel van het werken van andere teams.

Zorgverzekeraars

Zij krijgen dankzij het keurmerkregister inzicht in de kwaliteit van zorg die zij inkopen. GGZ instellingen die werken met gecertificeerde teams bieden betrouwbare en kwalitatief goede zorg aan. Van een team dat modelgetrouw werkt is o.a. een afname van opnamedagen en het beter in zorg houden van cliënten te verwachten.

Gemeenten

Zij krijgen zekerheid over een netwerkgerichte aanpak. Samenwerking met andere ketenpartners is één van de onderdelen van het ACT- en Flexible ACT-model. Gecertificeerde teams werken gestructureerd samen met bijvoorbeeld wijkteams, thuiszorg, wijkagenten en reclassering. Overdracht en nazorg zijn goed geregeld.

gecertificeerde teams

Ook het keurmerk ontvangen?

Meld je aan

Over ACT

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het is een model dat in de Verenigde Staten van Amerika is ontwikkeld en waarvan de werking inmiddels via diverse studies is aangetoond. Lees verder >

Over Flexibele ACT

De ‘Functie ACT’, Flexible ACT, is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT. Flexible ACT richt zich op de hele groep van mensen met langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis. Lees verder >

Laatste nieuws

Nieuwsbrief van F-ACT Nederland

In deze nieuwsbrief: Verdrag rechten personen met een handicap in Nederland geratificeerd R-ACT Invoering DSM-5 1 januari 2017 Verslag vervolg conferentie Over de brug Masterclass F-ACT congres 2016 F-ACT congres “F-ACT into the furture” Eindhoven Klik...

Lees meer

Wil je graag dit jaar nog een audit of hercertificering?

Dan is het aan te raden om zo snel mogelijk een aanvraag te doen. De agenda voor het najaar begint al vol te lopen en zoals het spreekwoord zegt, “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Je kunt een aanvraag digitaal indienen via deze link. Heb je nog vragen...

Lees meer

Agenda