Selecteer een pagina

Zoals ondertussen bekend is werkt het CCAF hard aan de ontwikkeling van de nieuwe FACTschaal. We doen dit samen met het veld door het houden van proefaudits bij teams en vervolgens de uitkomsten te bespreken met het veld. Doel van de taskforce Nieuwe FACTs van het CCAF is om in december 2016 de nieuwe FACTschaal op te leveren. Het is van belang dat de schaal dan direct gebruikt kan gaan worden, want de doelstelling is om in maart 2017 te starten met het afnemen van audits met de nieuwe FACTs.

Hierbij willen we alvast antwoord geven op een aantal belangrijke vragen voor teams die zich voorbereiden op een audit:

Hoe gaat de overgang naar de nieuwe FACTs verlopen? Wanneer zal daadwerkelijk de eerste officiële audit zijn met de nieuwe FACTs en hoe lang kunnen teams nog gecertificeerd worden met de oude FACTs?

Voor de antwoorden, klik hier.