Selecteer een pagina

Het onderzoek naar HIC, met de ondertitel ‘Een zorgmodel in beweging’, is alweer het derde onderzoek naar HIC dat loopt van 2022 tot en met 2025. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kunnen de ontwikkeling en implementatie van het HIC model geoptimaliseerd worden in de huidige zorgcontext? Om deze vraag te beantwoorden verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve data bij 24 HIC afdelingen verspreid over Nederland. Zo hebben we focusgroepen gehouden, eerst per afdeling en vervolgens alle afdelingen tezamen, over de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar die van invloed zijn geweest op HIC modelgetrouw werken. Wij hebben hen tevens de vraag gesteld: wat kunnen we hiervan leren en waar ligt de stip op de horizon voor HIC? Hiernaast hebben we alle audit scores van de eerste, tweede (vanuit het eerste en tweede HIC onderzoek) en derde (vanuit het CCAF) auditronde verzameld en vergeleken. Omdat we ook weer zicht willen krijgen op de verplichte zorg in Nederland, vragen we gedurende 4 jaar verplichte zorg cijfers op per HIC afdeling en instelling en gaan hier mee door tot 2025. Gedurende 12 maanden hebben alle 24 HICs agressie-incidenten bijgehouden met behulp van de SOAS-R en hebben we casuïstiek opgevraagd over moeilijke situaties op HIC afdelingen en deze besproken in focusgroepen. Daarnaast hebben we individuele interviews gehouden met patiënten, naasten en zorgprofessionals over veiligheid, agressie, verplichte zorg en moeilijke situaties. Tot slot zullen we dit jaar nog de biechtstoel installeren op 10 HIC afdelingen waarbij we HIC professionals vragen naar hun drijfveren om op een HIC te werken. Vervolgens gaan we kijken hoe deze relevant kunnen zijn voor het optimaliseren van het HIC model. Op dit moment wordt alle reeds verzamelde data geanalyseerd en opgeschreven in de vorm van te publiceren artikelen en bereiden we de biechtstoel voor.

Het onderzoeksteam: Isa de Jong, Laura van Melle, Yolande Voskes, Niels Mulder, Mariette van den Hoven