Selecteer een pagina

Samenvatting:

In de huidige studie is een kwantitatief surveyonderzoek uitgevoerd bij 128 respondenten, werkzaam in multidisciplinaire F-ACT-teams (Flexible Assertive Community Treatment). Het doel van deze studie was te onderzoeken wat de invloed van teamidentificatie op teamleren is en in hoeverre deze relatie wordt gemodereerd door psychologische veiligheid. Er is een multiple regressieanalyse uitgevoerd waarbij psychologische veiligheid als modererende factor is meegenomen. De resultaten tonen aan dat teamidentificatie en psychologische veiligheid beide een positief effect op teamleren hebben. Daarnaast wordt aangetoond dat psychologische veiligheid van invloed is op de relatie tussen teamidentificatie en teamleren. Bij een hoge psychologische veiligheid is de invloed van teamidentificatie op teamleren positief, bij een lage psychologische veiligheid is de invloed van teamidentificatie op teamleren negatief. De resultaten van huidig onderzoek laten zien dat aandacht voor teamindentificatie, bijvoorbeeld middels teambuilding, belangrijk is. Enkel aandacht voor teamidentificatie blijkt echter onvoldoende en aandacht voor de psychologische veiligheid in een team blijkt van cruciaal belang om tot teamleren te komen.

Voor het hele onderzoek; klik hier