Selecteer een pagina

Onlangs is in het Journal of Intellectual Disability Research een artikel gepubliceerd over de resultaten van een longitudinaal onderzoek naar de resultaten van (forensische) FACT LVB. Zes jaar lang hebben acht (forensische) FACT LVB teams van De Borg (Trajectum, Stevig, De Middenweg, Aventurijn) ROM-gegevens verzameld over het functioneren van hun cliënten. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een databestand van 604 cliënten, waarvan 60% gedurende langere tijd gevolgd is.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de kenmerken van de caseload en in de resultaten van de behandeling in FACT. Cliënten gaan in de loop van de tijd beter sociaal en psychisch functioneren en hun woonomstandigheden verbeteren. Het aantal opnames neemt af. Cliënten komen minder vaak in contact met politie en justitie en zorgen minder vaak voor sociale overlast. De risicofactoren voor grensoverschrijdend en crimineel gedrag (gemeten met de DROS) nemen af. Financiële problemen, verslavingsproblematiek en werkgerelateerde problemen blijven daarentegen bestaan en zeggen iets over de hardnekkigheid en de complexiteit van de problematiek van veel cliënten.

De onderzoeksresultaten zijn bemoedigend en geven aanleiding tot verdere ontwikkeling en verspreiding van FACT voor mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Meer onderzoek is nodig – en wordt momenteel uitgevoerd – naar welke cliënten in mindere dan wel meerdere mate van FACT profiteren en naar de werkzame ingrediënten van FACT LVB.

Het volledige artikel is hier te vinden.
Voor meer informatie: Laura Neijmeijer, lneijmeijer@trajectum.info