Selecteer een pagina

15 maart 2021

De klus is nog niet geklaard, dat constateert het Trimbos-instituut in de laatste, afsluitende editie van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ.

De monitor verschijnt acht jaar nadat de overheid met samenwerkingspartners het beleidsstreven lanceerde om de zorg meer te ambulantiseren – oftewel minder intramurale zorg en meer ambulante zorg, zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt met een betere regionale domeinoverstijgende samenwerking – waardoor meer herstel en deelname van mensen met psychische problemen in de samenleving mogelijk zou worden.

Voor meer informatie en de rest van het artikel klik hier.