Selecteer een pagina

Wat is ACT in de USA en wat is FACT in Nederland en hoe verhouden ze zich in de praktijk tot elkaar? Een artikel van Hans Kroon, Patrick Boyle en Koen Westen.

In dit artikel wordt ook aandacht gegeven aan omgang met de scheiding tussen ZVW-behandeling en de WMO-begeleiding.

Lees hier het gehele artikel.