Selecteer een pagina

Januari 2016

In december is door het bestuur van het CCAF in afstemming met F-ACTNederland de concept versie van de nieuwe FACTs vastgesteld. De volgende stap is nu om een aantal proefaudits te gaan doen met deze concept schaal.

Hiervoor gaan we een pilot starten die tot eind 2016 zal lopen. Er zullen in totaal 15 proefaudits afgenomen gaan worden met als doel te komen tot verdere invulling van de nieuwe schaal, de handleiding voor auditoren en het dagprogramma van de audit.

Ook het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en het kalibreren van de schaal krijgen aandacht in deze pilot. De belangrijkste stakeholders worden gedurende deze pilot betrokken en op de hoogte gehouden en krijgen de gelegenheid om mee te denken en te doen. Uiteindelijk wil het CCAF in 2017 een goed bruikbare nieuwe FACTs in gebruik gaan nemen.

We willen de eerste proef audits gaan doen bij teams die in het November en December  2015 een audit hebben gedaan bij het CCAF en hun certificaat hebben behaald. Als jouw team belangstelling heeft voor het doen van een proefaudit met de nieuwe schaal dan kun je je vanaf nu aanmelden via info@ccaf.nl.

Van de teams die mee gaan doen wordt gevraagd om voorinformatie aan te leveren en om op de auditdag een cliënten/familiepanel  bij elkaar te brengen. Als je team mee doet dan ontvang je hier verdere informatie over. De audits worden afgenomen door speciaal getrainde auditoren, daarnaast loopt bij de proefaudit een begeleider mee om aantekeningen te maken ten behoeve van de invulling van de schaal en de handleiding. Bij deze eerste fase is er geen controle van de senior auditor.

Aan de proefaudits zijn geen kosten verbonden. Teams die mee doen ontvangen een vergoeding van €1000,- van het CCAF als compensering van de tijdsinvestering.

De eerste 5 proefaudits worden gehouden in februari en maart. Half april zal er een focusgroep bijeenkomst zijn met de deelnemende teams, de auditoren en de begeleiders, tevens worden afvaardigingen van F-ACTNederland, LPGGZ en ZN uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Alvast bedankt en mocht je vragen hebben dan horen we dat uiteraard graag!