Selecteer een pagina

Artikel Trimbos 22 mei 2024: “De groep mensen met langdurige psychische problemen die benodigde hulp níet ontvangt, is kleiner geworden”.

Regelmatig peilt het Trimbos-instituut de ervaringen van mensen met psychische aandoeningen over hun zorg- en leefsituatie. Dit gebeurt in het panel Psychisch Gezien. Kort geleden verschenen de resultaten van de voorjaarspeiling 2023. Een belangrijke bevinding is dat er door de jaren heen helaas weinig ontwikkeling te zien is in ervaren kwaliteit van leven bij de panelleden. Tegelijkertijd is het deel van de panelleden dat de benodigde hulp níet ontvangt kleiner geworden.

Lees hier het gehele artikel.