Selecteer een pagina

Flexible ACT-teams (FACT-teams) helpen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ze bieden behandeling en zorg en ze steunen de cliënten op weg naar hun herstel. Dat gebeurt vooral thuis en in de buurt. Er zijn meer dan 350 FACT-teams in Nederland, met per team zo’n 200 cliënten. Er is dus een grote kans dat u met FACT te maken krijgt: als cliënt, familielid, als collega-medewerker in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), als huisarts, lid van het sociale wijkteam, medewerker van een woningcorporatie, wijkagent, of als werkgever van iemand die met steun van FACT weer aan het werk gaat. Voor deze brede groep beschrijft dit zakboek beknopt hoe Flexible ACT-teams werken en hoe ze met u willen samenwerken. Voor hen die werken in FACT-teams of daarvoor worden opgeleid, biedt dit zakboek veel informatie en stof voor discussie.

Remmers van Veldhuizen beschrijft het Flexible ACT-model Hij bekijkt met ruim 30 jaar ervaring als psychiater welke factoren FACT tot een succes maken. FACT combineert specialistische, multidisciplinaire behandeling, herstelondersteunende zorg en laagdrempelige maatschappelijke support met outreach, huisbezoek, samenwerking in de wijk en met de kliniek. Om cliënten optimaal te steunen in hun doelen, werkt FACT samen met cliënten, familie en naasten en maatschappelijke partners. Dit zakboek biedt toegankelijke informatie aan al die betrokkenen

Meer informatie over het Zakboek FACT vind je hier.