Selecteer een pagina

De invloed van teamidentificatie en psychologische veiligheid op teamleren

Door heel Nederland worden multidisciplinaire teams ingezet voor de begeleiding en behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Multidisciplinair werken maakt dat er vanuit verschillende perspectieven verschillende expertise wordt ingebracht. Het blijkt echter moeilijk om diversiteit in teams te managen en de kennis en ervaring die mensen meenemen optimaal te benutten. Teamleren, als vorm van informeel leren, wordt gezien als sleutel tot effectief en efficiënt samenwerken. Teamleren gaat echter niet vanzelf en in zeker in multidisciplinaire teams is teamleren een uitdaging. Hoe kom je in een multidisciplinair team tot teamleren, en daarmee tot betere teamsamenwerking en een continu proces van expertiseontwikkeling?

Arno Toonen

Klik hier voor het verdere artikel