Selecteer een pagina

Lisette Heerink heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze en behoeften van FACT-behandelaren voor haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met PinkRoccade. Ongeveer 270 FACT-behandelaren vanuit 28 GGZ instellingen in Nederland hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten zijn visueel weergegeven in een infographic (poster) en geven antwoord op onderstaande vragen:

  1. Wanneer willen FACT-behandelaren het EPD bijwerken?
  2. Hoeveel uur per dag registreren FACT-behandelaren in en buiten het EPD?
  3. Welke middelen gebruiken FACT-behandelaren om informatie vast te leggen?
  4. Op welke apparaten moet het EPD toegankelijk zijn?
  5. Met wie hebben FACT-behandelaren contact?
  6. Wat is de informatie behoefte van FACT-behandelaren op kantoor, onderweg, of bij de patiënt?

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal Lisette in de komende maanden een prototype ontwerpen voor een mobiele applicatie die FACT-behandelaren ondersteunt tijdens hun werk. Dit prototype zal worden geëvalueerd onder FACT-behandelaren. Ben jij FACT-behandelaar en wil jij feedback geven op dit prototype, neem dan contact op met Lisette (l.j.heerink@amc.uva.nl).