Selecteer een pagina

Het CCAF begint in 2017 met het auditen van FACT teams met de door ontwikkeling van de FACTschaal, de FACTs 2017. Bij het uitkomen van de oude FACT schaal waren er veel vragen van teams en organisaties over de financierbaarheid van de schaal, ook nu krijgt het CCAF weer veel vragen over de kosten en opbrengsten in relatie tot deze nieuwe schaal. Wij willen in dit schrijven antwoord proberen te geven op deze vragen en een zo goed mogelijk beeld geven van de financierbaarheid van de FACTs 2017.

Voor meer informatie, klik hier