Selecteer een pagina

Het bestuur van het CCAF heeft in haar vergadering van 8 december 2017 de criteria vastgesteld die gelden voor de certificering van F-ACT teams vanaf 1 januari 2018. Deze criteria zijn gebaseerd op een analyse van de Task Force Nieuwe FACTS (verder FACTs 2017) van 21 audits, uitgevoerd in de periode juni t/m oktober 2017.

De FACTs 2017 score wordt bepaald op basis van de consensus van beide auditoren en door samenvoeging (optelling) van de gemiddelde itemsscore op het A deel (structuur) waarop een maximaal 5 punten behaald kunnen worden, de gemiddelde itemscore op het B deel (inhoudelijke thema’s) waar een maximum van 8 punten behaald kan worden. Scores worden berekend tot op 1/10de punt nauwkeurig en afgerond naar de dichtst bijgelegen decimaal. De score van de FACTs 2017 loopt dus tussen minimaal 2 en maximaal 13 punten. De scores boven 6 op het B deel worden toegekend wanneer er sprake is van ‘voorbeeldfunctie’. Het realistische maximum op de FACTs 2017 is dus 11 punten.
Het bestuur heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2018 geldt:
• Een score van 6,6 of minder geen certificaat
• Een score tussen 6,7 en 7,4 een voorlopig certificaat
• Een score tussen 7,5 en 8,7 een certificaat
• Een score vanaf 8,8 en hoger een optimaal certificaat

Het bestuur heeft eveneens bepaald dat de periode tot 31 december 2018 wordt beschouwd als overgangsperiode, waarbij voorlopige certificaten omgezet zullen worden in een certificaat, met alle rechten die daarbij horen (met name de geldigheidsduur voor 3 jaar). Dit geldt voor elk team dat voor die datum geaudit is, met een score die leidt tot een voorlopig certificaat en binnen 2 maanden een beknopt verbeterplan aanbiedt aan het CCAF-bureau. In het verbeterplan geeft het team aan hoe de aanbevelingen uit de auditbrief zullen worden opgevolgd. De noodzaak van een hertoets na 1 jaar vervalt in de overgangsperiode.

We bedanken de 21 teams die het aangedurfd hebben om mee te werken aan de verdere ontwikkeling en validering van de FACTs 2017 en iedereen uit het veld die hieraan een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. We wensen het FACT team van Bonaire geluk met het eerste behaalde optimale certificaat. We wensen de teams die beantwoorden aan criteria om het certificaat van het CCAF te krijgen, eveneens proficiat. Ook hun namen worden ingeschreven in het Keurmerkregister van het CCAF. De FACT teams die vanaf juni geauditeerd zijn en volgens de nu vastgestelde scores in de categorie ‘voorlopig certificaat’ vallen, zullen in het kader van de overgangsregeling een regulier certificaat krijgen en daarmee worden ingeschreven in het Keurmerkregister, vanaf het moment dat we van hen een beknopt verbeterdocument hebben ontvangen.

Het bestuur van het CCAF hecht aan de ontwikkeling van kwalitatieve, op herstel gerichte zorg voor mensen die ernstig psychisch lijden en aan versterking van ambulantisering. Met de FACTs 2017 hopen we samen met het veld bij te dragen aan een inhoudelijk verrijkte norm voor de zorg in deze sector. We zijn blij met de officiële lancering van de FACTs 2017 en hopen dat dit instrument, net zoals de originele FACTs in de afgelopen jaren, in de volgende jaren zal bijdragen tot een significante verbetering van de zorg voor deze doelgroep. Om dit verder vorm te geven en ter ondersteuning van de teams op de werkvloer wil het CCAF bestuur regelmatig en minimaal 1 maal per drie jaar de besturen van de instellingen waarvan teams bij ons een certificaat hebben aangevraagd, bezoeken voor een portfolio-overleg. We denken dat dit kan bijdragen tot het gezamenlijk commitment voor kwaliteit.

Beste wensen voor 2018,

Tom van Mierlo, voorzitter Bestuur CCAF