Selecteer een pagina

In deze rapportage van (juni 2018) doet IGJ verslag van haar recente verkenning naar de effecten van ambulantisering en het toetsen van haar toezichtmethodiek in de praktijk. De bevindingen sluiten voor een groot deel aan bij het recente onderzoeksartikel ‘Modelgetrouwheid van flexible assertive community treatment (F-ACT)-teams: resultaten van 5 jaar auditeren’ . De Inspectie constateert dat in de door het CCAF gecertificeerde F-ACT teams, de aandacht voor eigen regie en herstel wordt geborgd en pleit voor uitbreiding van capaciteit van F-ACT teams.

In het bijgevoegde ‘Toetsingskader Toezicht op de ambulante ggz voor cliënten met chronisch psychiatrische aandoeningen’ wordt bij vijf van de acht normen verwezen naar criteria uit de FACT schaal. Drie criteria toetst de Inspectie niet bij teams die door het CCAF gecertificeerd zijn. Ze heeft er vertrouwen in dat de desbetreffende teams voldoen aan deze normen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/25/toezicht-op-de-ambulante-ggz