Selecteer een pagina

De maatschappelijke effecten van Corona zijn voelbaar. Veel mensen moeten thuis blijven, er is bezorgdheid en onzekerheid en teams en afdelingen proberen met man en macht de zorg zo goed en veilig mogelijk te bieden.

We zagen ons genoodzaakt een aantal audits op te schorten naar een later moment, na 1 juni. We willen voor teams, cliënten en auditoren zo min mogelijk risico lopen. We zullen zorgen dat de termijn van de lopende certificaten voor die betreffende teams verlengd wordt tot maximaal 6 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum en doen er alles aan om de audits op een voor jullie zo soepel mogelijke manier opnieuw te plannen. In de audits die ná 1 juni worden uitgevoerd, houden we rekening met het effect dat de huidige periode heeft gehad op modelgetrouw werken binnen het team. Het is goed te zien dat ook in deze periode nieuwe aanmeldingen voor audits binnenkomen, voor later in het jaar.

Het belangrijkste voor nu is dat we voor elkaar zorgen en gezond blijven. Respect voor jullie veerkracht!