Selecteer een pagina

Er wordt al een tijd gewerkt aan een nieuwe Flexible ACT-schaal. De huidige schaal voldoet voor startende teams. Als je echter een aantal jaar met deze schaal werkt, ontstaat de behoefte meer recht te doen aan Herstel en aan nieuwe ontwikkelingen, aan meer samenwerking (wijkteams, jeugd e.d) en vooral ook meer aandacht te hebben voor de uitkomsten van zorg. Anderzijds zal ook een audit met de nieuwe Flexible ACTs maximaal één dag in beslag nemen. Voor meer informatie, klik hier