Selecteer een pagina

In januari 2017 zijn de eerste auditoren van het CCAF getraind in het auditen met de vernieuwde FACT-schaal (FACTs) modelgetrouwheidschaal. Deze nieuwe schaal, FACT-schaal 2017, legt de lat opnieuw hoger voor teams die willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Het Flexible ACT (F-ACT) model is in de Nederlandse GGZ een belangrijke aanjager voor de ambulantisering van de zorg. Flexible ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het model is geïnspireerd op het ACT (Assertive Community Treatment) model uit de VS. In Nederland zijn ongeveer 450 F-ACT teams actief. De teams werken met verschillende disciplines op een systematische en methodische wijze aan herstel ondersteunende zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Cliënten van F-ACT teams waarderen de zorg als positief.

Het CCAF meet de modelgetrouwheid van F-ACT teams sinds 2008. Momenteel zijn er 309 gecertificeerde F-ACT teams in Nederland. Ook internationaal is er steeds meer interesse in dit in Nederland ontwikkelde model. De FACTs en het certificeren door het CCAF, hebben sinds 2008 een belangrijke bijdrage geleverd aan de modelgetrouwe implementatie van het F-ACT model. Tevens heeft het geholpen om ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ op de kaart te zetten, evenals de visie op herstelondersteunende zorg. De originele schaal is een normerende schaal. Het bestuur van het CCAF en van F-ACT Nederland merkten de afgelopen jaren dat er meer behoefte kwam aan een schaal die meer op het proces en het resultaat gericht was. Daarnaast is het CCAF in 2015 gestart met waarderend auditen en was er behoefte aan een schaal die daar beter bij paste. De belangrijkste motivatie voor het doorontwikkelen van de Flexible ACT-schaal was echter het feit dat de originele schaal teams onvoldoende inspiratie, uitdaging en ruimte bood. Dat doet de nieuwe schaal wel. De nieuwe schaal richt zich naast preventie en crisisinterventies, nu duidelijker op herstel en behandeling in de context van de wijk. Met als doel er voor zorgen dat cliënten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven samen met hun sociale netwerk in hun eigen omgeving.

Cliënten, familieleden, professionals, auditoren en financiers hebben mee kunnen denken over de invulling van de FACTs 2017 tijdens focusgroepbijeenkomsten. Aan de hand van deze input en proefaudits die het afgelopen jaar zijn afgenomen heeft het CCAF in januari de FACTs 2017 definitief vast kunnen stellen. De eerste teams zullen in het voorjaar van 2017 geaudit gaan worden met deze nieuwe schaal.

Meer informatie over de FACTs 2017 vind je hier.